links

Kursus kun for dig?
Læs om vores soloforløb i præsentation og kommunikation.

 

 


 

genveje 4


præsentationsteknik, forhandlingsteknik

Teaser: Læring

    Få kollegarabat!
    
Tag en kollega med
    
og få begge 15 % rabat:
    
Kollegarabat
 


Natur-Energi

kursus, kurser, præsentationsteknik

Kurser i denne måned


 
 
Kommende kurser

 Se alle kurser her:    Den Nye Offentlige Lederuddannelse

Udviklet af Danmarks førende eksperter inden for offentlig ledelse.

Giv dine ledelseskompetencer et kæmpe løft på blot 6. måneder. Med Den Nye Offentlige Lederuddannelse får du praksisorienteret, kompetent undervisning samt den teoretiske viden og værktøjer, der gør dig til en bedre offentlig leder. 

Næste uddannelse i København:
Startdato: 22. januar  kl. 9-17
Sted: Copenhagen Mariott Hotel


Næste uddannelse i Aarhus:

Startdato: 29. januar kl. 9-17
Sted: Comwell Hotel


Varighed:

6 måneder med bl.a. 6 undervisningsdage. 

Pris ekskl. moms:

29.500 / 29.000 (hvis I er flere kolleger på samme hold).

Med i prisen får du bl.a. bøger og kompendier  og eksklusiv forplejning på alle undervisningsdage. Betaling en uge før uddannelsens start.

 
De 5 bedste grunde til at tage Den Nye Offentlige Lederuddannelse!
 1. Du bliver undervist af nogle af landets førende offentlige ledelseseksperter. 
 2. Et intenst 6 måneders forløb der bl.a. inkluderer 6 undervisningsdage, e-learning, øvelser og en afsluttende eksamen. 
 3. Du bliver indført i både de klassiske ledelsesfag, men også i digitalisering og fremtidsudsigter inden for offentlig ledelse. 
 4. Du beskæftiger dig med et ambitiøst pensum. Al litteratur er skrevet af respekterede forfattere og forskere - og så er det desuden på dansk. 
 5. På uddannelsen møder du andre ledere og får således mulighed for at udvide dit netværk og skabe relationer, du kan bruge gennem hele din karriere. 


Har du et spørgsmål?
Brug vores chat-funktion, ring på 70 278 279, eller skriv en mail til info@aroskurser.dk

 
   

Anbefalet af professor i ledelse Steen Hildebrandt:

“Tiden er til korte efteruddannelser. Den Nye Offentlige Lederuddannelse fra Aros Business Academy rammer lige ind i behovet for den moderne offentlige leder. Med topprofessionelle undervisere der har bred erfaring at trække på. En ægte nyskabelse.”

 

 

Det handler om dit udbytte

Hos Aros Kurser tror vi ikke på idéen om kurser, der udelukkende beskæftiger sig med teorien. Hvis effekten af en uddannelse skal være optimal, bliver man simpelthen nødt til også at forholde sig til ledelse i praksis. På 'Den Nye Offentlige Lederuddannelse' kombinerer vi derfor de akademiske discipliner med din egen hverdag i praksis. Resultatet er en faglig stærk, men samtidig enormt anvendelsesorienteret offentlig lederuddannelse. 

 

Dyk ned i vores ambitiøse pensum

Uddannelsens pensum er sammensat af vores ledelseseksperter, og består primært af bøger og artikler, der alle er skrevet af anerkendte fagfolk, ledere og eksperter. Hele pensum er holdt på dansk, og det er der en rigtig god grund til. Undersøgelser viser nemlig, at du lærer bedst på dit modersmål uanset dit engelskniveau. Og så er offentlig ledelse også bare noget andet i Danmark end i fx USA, England eller Tyskland. Du kan forvente at skulle læse omkring 300 sider pr. måned under uddannelsen.

 

den nye offentlige lederuddannelse, leder, offentlig, lederuddannelse, uddannelse, ledelse, borgere

Dit udbytte af Den Nye Offentlige Lederuddannelse

 1. Dine praktiske og teoretiske kompetencer som offentlig leder bliver udvidet og suppleret af nye lederegenskaber, som du vil få glæde af under resten af din karriere.

 2. Du får papir på at du har gennemført en anerkendt uddannelse i de klassiske fag inden for offentlig ledelse. En uddannelse, der er designet og sammensat af 6 af Danmarks førende eksperter på området. 

 3. Du vil oplevel en langt større glæde ved dit arbejde, fordi du ganske simpelt bare er blevet bedre til det. Større succes med ledelsesopgaverne, bedre arbejdskultur og større anerkendelse fra ledere og medarbejdere. 

 

Din arbejdsgivers udbytte af Den Nye Offentlige Lederuddannelse

 1. Arbejdspladsen får en leder med et bredt fagligt fundament, om med solide kompetencer udi at kunne håndtere arbejdspladsens mange udfordringer på både kort og langt sigt. 

 2. Den øverste ledelse får en værdifuld sparringspartner i forhold til strategi og at indtage nye positioner - du får nemlig en masse ny viden om innovation, disruption og forandringsledelse. 

 3. Med dine nye lederegenskaber og teamledelsesværktøjer vil arbejdsmiljøet få et solidt boost i din afdeling. 

den nye offentlige lederuddannelse, leder, offentlig, lederuddannelse, uddannelse, ledelse, borgere

 

 

Den Nye Offentlige Lederuddannelse 
Fagområde 1:

Strategisk ledelse. Visioner og strategiske processer i en turbulent og foranderlig verden. Læring i organisationer.

 

Strategi, forandring og læring handler bl.a. om at være fremtidsorienteret. Lederskab går bl.a. ud på at forbinde nutid og fremtid. Det handler om at forstå arbejdspladsens mission og vision og om at udvikle de strategier og planer, der skal være med til at bringe arbejdspladsen godt ind i fremtiden.

 

Den strategiske ledelse er afgørende for organisationens fremtidsmuligheder, og i modulet gennemgås begreber og modeller, der er vigtige i denne sammenhæng. På første modul af ‘Den Nye Offentlige Lederuddannelse’ fokuserer vi derfor på grundlæggende problemstillinger vedrørende strategi og forandring – både nationale og globale forhold og kræfter behandles. Offentlige organisationer eksisterer i meget turbulente omgivelser, som hænger sammen med den strategiske situation og ledelse, der karakteriserer og finder sted i organisationen.

 

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Mission, vision og strategi
 • Strategisk planlægning og ledelse
 • Strategi og organisationsstruktur
 • Organisationens omgivelser og interessenter
 • Strategiimplementering.

 

Den Nye Offentlige Lederuddannelse
Fagområde 2:

Offentlig transformativ digitalisering

Digitaliseringsdagsordenen har for alvor taget fart de seneste år. Den sætter scenen for al udvikling i organisationer og af organisationer. På uddannelsens modul 2 fokuserer vi på digital meningsskabelse og på ledelse i det forudsigelige og det uforudsigelige. Vi prøver også at få klarhed over, hvor parat du og din organisation er til den digitale transformation.

 

Hvor klar er du og din organisation til at få det fulde udbytte af det potentiale, der ligger i digitalisering? Hvad kræver det af dig som leder? Hvor digital parat er du selv? Hvor digital parat er din organisation? Hvad betyder digitaliseringen for din ledelse? Når man ikke kan styre den digitale udvikling, hvad betyder det så for din rolle som leder? Og hvordan kan man fremelske et digitalt mind-set hos medarbejderne?

 

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Digitalisering og digital transformation i det offentlige
 • Det digitale mind-set
 • Digital offentlig meningsskabelse
 • Forudsigelighed og uforudsigelighed
 • Paradokser i offentlig digitalisering.

 

Den Nye Offentlige Lederuddannelse
Fagområde 3:

Personaleledelse, rollen som leder & kultur på arbejdspladsen

 

Offentlig ledelse er i søgelyset. Og et stadig stigende fokus ses på den konkrete ledelse af det personale og den drift, der finder sted inden for rammerne af de politiske krav og de økonomiske betingelser. Det betyder at der også kommer et stigende fokus på den enkelte leder, på din evne og muligheder for at motivere, for at skabe den rette kultur, for at udvikle visioner, for at implementere strategi og at imødekomme de borgerønsker, der er til din organisation. Du skal kunne samskabe og du skal løbende kunne udvikle dig selv, din ledergruppe og din organisation.

 

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Et nyt handlingsorienteret blik på offentlig ledelse – hvad betyder det konkret?
 • Skabelse af en borgerorienteret organisation
 • Krav til ledelsesopgaven og ledelseshandlinger på flere niveauer i organisationen
 • Arbejdet med kulturel diagnosticering og forandring
 • Ledelsesgruppens betydning
 • Ledelseskommunikation og værdiorientering
 • Et personligt blik på egen ledelse.

 

den nye offentlige lederuddannelse, leder, offentlig, lederuddannelse, uddannelse, ledelse, borgere

Den Nye Offentlige Lederuddannelse
Fagområde 4:

Offentlig forandringsledelse og forandringskommunikation.

 

Forandring er et grundvilkår i den moderne offentlige organisation. For få år siden talte vi næsten udelukkende om de forandringer, som organisationen selv ønskede at gennemføre. Nu er det nødvendigt også at fokusere på de forandringer, der kommer udefra – ofte som overraskelser og forstyrrelser. I dette modul fokuserer vi derfor på alle former for forandringer, og vi lægger vægt på at forstå, hvorledes mennesker reagerer på og forholder sig til forandringer.

 

Forandring er mere en tilstand end en undtagelse. Enhver organisation (og dens ledere) skal kunne forstå og håndtere forandringer; både udefrakommende og internt initierede forandringer. Du kommer derfor i dette modul til at lære at forstå selve forandringsbegrebet; de fysiske, systemmæssige, tanke- og følelsesmæssige aspekter af forandring. Hvordan skal vi forstå sammenhængene mellem disse forskellige aspekter af forandring? Risiko- og teknologiledelse er emner, vi ligeledes behandler på fjerde modul af ‘Den Nye Offentlige Lederuddannelse’. Vi kommer afsluttende til at drøfte resiliensbegrebet, både på organisations og individniveau.

 

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Innovation og innovationsledelse
 • Forandringer og forandringsledelse
 • Organisatoriske sammenhænge
 • Resiliens og bevidst arbejde med resiliens
 • Den brændende platform
 • Partnerskaber
 • Teknologiske forandringer
 • Risikoledelse.

 

den nye offentlige lederuddannelse, leder, offentlig, lederuddannelse, uddannelse, ledelse, borgere

Den Nye Offentlige Lederuddannelse
Fagområde 5:

Offentlig økomistyring og ledelse.

 

Ledelse er tæt forbundet med økonomien. Og din strategiske forståelse af økonomi og økonomistyring giver dig de vigtigste værktøjer til at komme igennem med dine beslutninger som leder. Økonomisk forståelse giver dig med andre ord gennemslagskraft som leder!

 

Som leder skal du håndtere et mangesidet fokus i din hverdag. Du skal skabe faglige resultater i en høj kvalitet. Sikre at kerneopgaverne leveres af kompetente medarbejdere, som trives i jobbet, og som bidrager til nytænkning og løsninger i driften. Samtidigt skal borgeren eller kunden opleve en effektiv og serviceorienteret leverance. Det kræver overblik af dig som leder, og det kræver viden om hele ”forretningen”. Det er et grundvilkår, at budgettet er stramt, effektiviseringsdagsordenen og ”mere for mindre”, eller i bedste fald ”mere for det samme”, er gældende og griber ind i alle vores ledelsesopgaver. Det betyder, at den kompetente leder skal have et løbende fokus på og viden om, hvordan styring af økonomien håndteres – både sin egen afdelings økonomi, men også hvordan lederen på strategisk niveau indgår i en organisations overordnede budgetramme.

 

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Lederrollen i budgetprocessen – de tre styringsdimensioner
 • Styringstrekanten og omkostningsstyring – sammenhænge mellem budget, pris og leverance
 • Effektiviseringsstrategier. ”Mere for mindre”
 • Driftsledelse og styring. Mit eget ‘styringskompas’
 • Målstyring og resultatstyring
 • Overblik over budgetmodeller
 • Introduktion til styringsparadigmer
 • Ledelsesinformation og resultatrapportering
 • Omkostningsberegninger på ydelser og aktiviteter.

 

Den Nye Offentlige Lederuddannelse
Fagområde 6:

Lederen som kommunikator. Intern og ekstern kommunikation

 

Offentlig ledelseskommunikation er en mangefacetteret affære, og du er nødsaget til at mestre alle facetter for at lykkes som leder. Du skal kunne kommunikere effektivt med medarbejdere, ledelse, borgere – og måske endda også med journalister og politikere.

 

Uddannelsens modul 6 giver dig anledning til at reflektere over egen praksis og blive skarpere på offentlig ledelseskommunikation på en lang række essentielle fronter.

 

Temaer, som vi behandler på dagen (og i læsningen):

 • Organisationens/afdelingens kommunikationsstrategi
 • Stakeholders – hvem er de for jer?
 • Nye medier og nye kommunikationslandskaber
 • Hvad er din ‘license to operate’?
 • Effektiv formidling af budskaber
 • Aristoteles og retorikken
 • Krisehåndteringens ABC
 • Issues management og Gab-analyse
 • Personlig ledelseskommunikation (opad og nedad)
 • Skab et tillidsfuldt kommunikationsmiljø.
den nye offentlige lederuddannelse, leder, offentlig, lederuddannelse, uddannelse, ledelse, borgere

 

 

Eksamen

Eksamenen på Den Nye Offentlige Lederuddannelse er todelt:

 1. Skriftlig opgave på maksimalt 6 sider (som du skriver derhjemme, når det passer dig)
 2. Multiple choice-test af din konkrete viden og om redskaberne fra uddannelsen (som du ligeledes tager derhjemme, når det passer dig)

 

Eksaminator vil være en af uddannelsens undervisere. 

Hvis du ønsker det, kan du fravælge eksamen og få et diplom for, at du har deltaget på Den Nye Offentlige Lederuddannelse. Tager du eksamen og består, får du et eksamensbevis for uddannelsen.

 

Øvelser med udgangspunkt i dig!

Som led i vores opgør med den udelukkende teoretiske lederuddannelse, har vi besluttet, at 'Den Nye Offentlige Lederuddannelse' skal give dig konkret træning i ledelse. Det betyder, at vi mellem hvert modul har lagt en øvelse, hvor den lærte teori og de nye værktøjer bliver koblet til dig og din arbejdsplads. På den måde sirker vi, at du rent faktisk får et reelt og mærkbart kompetenceløft. Øvelserne er ikke obligatoriske, men danner udgangspunktet for møderne med din studiegruppe (også valgfri). Du bestemmer selv, hvor meget arbejde du lægger i dem. 

 

Brug studiegrupperne til sparring og inspiration 

Som studerende på 'Den Nye Offentlige Lederuddannelse' bliver du inddelt i en studiegruppe. Meningen er, at I mødes 5-6 gange i løbet af uddannelsen og får mulighed for at vende pensum, øvelser og egne erfaringer fra egne lederrolle. Studiegrupperne er frivillige, men vi anbefaler stærkt, at du benytter dig af dem for at øge dit læringsudbytte og ikke mindst skabe et netværk. 

 

 

den nye offentlige lederuddannelse, leder, offentlig, lederuddannelse, uddannelse, ledelse, borgere

Dine undervisere på Den Nye Offentlige Lederuddannelse: 

lone lindsby, den nye offentlige lederuddannelse, leder, offentlig, lederuddannelse, uddannelse, ledelse, borgereLone Lindsby er koncerndirektør i Region Sjælland, hvor hun blandt andet er i front for udviklingen af regionens værdibaserede styringsmodel. Hun har tidligere arbejdet som programdirektør i Forsvarsministeriet for Nyt Kampfly Program og har haft flere ledende stillinger i DSB, blandt andet som konsulent i effektiviseringsenheden McKinsey/DSB, underdirektør, stabsdirektør og direktør for strategi- og forretningsudvikling og efterfølgende koncerndirektør og medlem af koncernledelsen. Lone er uddannet cand. polit.

 

jette bondo, den nye offentlige lederuddannelse, leder, offentlig, lederuddannelse, uddannelse, ledelse, borgereJette Bondo har over 10 års erfaring med digitalisering i den offentlige sektor, og har oven i købet modtaget flere priser for sit arbejde med digitale løsninger. Udover hendes mange IT-ledelsesstillinger i forskellige kommuner og organisationer, har hun også erfaring med undervisning i digitalisering, samt som udvalgsmedlem hos både ITU og Dansk IT.

Jette er uddannet Cand.Techn.Soc. fra Roskilde Universitetscenter og har en Master of Management Development fra CBS. Hun er en strategisk leder og underviser, der tager afsæt i brugerne og borgerne og sætter en dyd i at skabe retning og tydelige resultater

 

eva zeuthen bentsen,den nye offentlige lederuddannelse, leder, offentlig, lederuddannelse, uddannelse, ledelse, borgereEva Zeuthen Bentsen er tidligere direktør for Gentofte Hospital. Hun har desuden haft ledende stillinger på Copenhagen Business School (CBS) og hos Danske Regioner.

I dag er Eva partner hos Odgers Berndtson, hvor hun rekrutterer topchefer på vegne af virksomheder og offentlige instanser.

Eva er uddannet cand. merc. i strategi og ledelse og har en ph.d. i ledelse fra Handelshøjskolen i København.

 

lars frisk rossen, den nye offentlige lederuddannelse, leder, offentlig, lederuddannelse, uddannelse, ledelse, borgereLars Frisk Rossen har været leder hele sit liv. Fra Livgarden til Maersk, GN Store Nord og LEGO har Lars ledet forandringer og forretningsinitiativer forankret i virksomhedernes respektive strategier. Ved at kombinere den nyeste teori med en legende tilgang til ledelse giver han dig anderledes og energiske veje til at opnå nye resultater i netop din hverdag.

Det, der får Lars’ undervisning til at stå frem, er, at han på egen krop har mærket, når værktøjer og metoder både har virket og fejlet. Erfaringer han gerne bringer i spil for at gøre dig til en succes.

 

mikkel munk nielsen, den nye offentlige lederuddannelse, leder, offentlig, lederuddannelse, uddannelse, ledelse, borgereNår det kommer til ledelse og administration i det offentlige, er Mikkel Munk Nielsen en af de skarpeste, der findes. Med et bagkatalog bestående af administrationschef for Høje Taastrup Kommune samt stillinger hos bl.a. Deloitte, KL, Videnskabsministeriet samt sin nuværende position hos PwC, har han oparbejdet et væld af kompetencer inden for offentlig ledelse, projektledelse, økonomistyring og politisk betjening.

Mikkel er uddannet cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet.

 

Margrethe lyngs, den nye offentlige lederuddannelse, leder, offentlig, lederuddannelse, uddannelse, ledelse, borgereMargrethe Lyngs har bestredet en lang række lederstillinger inden for kommunikation, primært i det offentlige.

Hun har blandt andet været centerdirektør for kommunikation i Region Hovedstaden, kommunikations- og marketingdirektør hos NCC, kommunikationsdirektør i Region Syddanmark, informationschef i Fødevareministeriet, informationschef i Herlev Kommune samt informationschef i Forbrugerstyrelsen.

Hun har i dag sit eget kommunikationsbureau.

Margrethe er uddannet cand. mag. fra Københavns Universitet, suppleret med Den Journalistiske Efteruddannelse og en MPA (Master of Public Administration) fra CBS.

 

 

den nye offentlige lederuddannelse, leder, offentlig, lederuddannelse, uddannelse, ledelse, borgere

Hvem bør deltage på Den Nye Offentlige Lederuddannelse?

'Den Nye Offentlige Lederuddannelse' er for dig, der ser fremad og tænker proaktivt. du vil tage dine lederegenskaber til det næste niveau og har både drive og ambitioner. Den er med andre ord for dig, det brænder for at blive en bedre offentlig leder. 

 

Det er kontraproduktivt for en lederuddannelse som denne at udelukke deltagere ud fra deres alder, erfaring, ledelsestrin eller branche. Der er derfor ingen formelle optagelseskrav, og alle er velkomne uanset ledelsestrin og branche. 

borsen-gazelle_pos_XL-350px

 Underviseren tager ansvar for din læring!
For AROS KURSER handler alting om at skabe en positiv forandring for dig! Vi spørger derfor ind til dine behov og forudsætninger inden kurset. Og underviseren hjælper dig til at overføre den nye viden og de nye færdigheder til din dagligdag efter kurset. 

Tilmeld dig, og få en gratis miniguide!
Når du tilmelder dig 'Den Nye Offentlige Lederuddannelse', sender vi dig vores lille miniguide ”Få større udbytte af dine kurser”. Med guiden får du enkle tips til, hvordan du får størst muligt udbytte af dette kursus – og af alle dine fremtidige kurser.
 
Bestil 'Den Nye Offentlige Lederuddannelse' som en intern lederuddannelse
Som virksomhed kan I bestille en særligt tilpasset udgave af 'Den Nye Offentlige Lederuddannelse' med fokus på jeres medarbejdere, jeres organisation og jeres specifikke behov. Ring til uddannelseschef Anders Rosenlund og hør mere: Tlf. 70 278 279.

 
den nye offentlige lederuddannelse, leder, offentlig, lederuddannelse, uddannelse, ledelse, borgere

 


den nye offentlige lederuddannelse, leder, offentlig, lederuddannelse, uddannelse, ledelse, borgere
 

kursus i præsentationteknikprocent af vores kursister mener, at underviseren på deres kursus var "god" eller "meget god" til at tilpasse indhold og undervisning til den enkelte kursist.


Andre relevante kurser

Personlig gennemslagskraft for ledere
Kursus for mellemledere
Forandringsledelse og forandringskommunikation
Dit personlige lederskab
Lederkursus i medarbejdersamtaler


 

 
Tilmeld dig her
Nyhedsbrev? Ja Nej
Afbestillingsregler

Ring til aroskurser

 
præsentationsteknik, forhandlingsteknik

Tilmeld nyhedsbrev

Få tips om god kommunikation!
(tilmeld dig herunder)

Nyhedstilmelding (e-mail)


Tilmeld Afmeld

Lille formular

 

Nu læst af 30.357 andre videbegærlige! 

Hent GRATIS e-bog med 99+1 tips til god kommunikation! 


kursus præsentationsteknik, kursus forhandlingsteknik

Teaser: Har du et spørgsmål?

 
Fornavn:
E-mail:
Firma:
Efternavn:
Telefon:
Bemærkning:
Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev?
Ja tak Nej tak